Contact

[contact-form-7 id=”3164″]

Contact Us!

Tel/ faks: 00 387 (0) 32 736 526
Mob: 00 387 (0) 61 176 717
00 387 (0) 61 689 689

Our location

Poslovni centar „ Vizija“, Alije Izetbegovića br. 1, 71 300 Visoko

Looking for a job?

Uposlenicima povjeravamo kreiranje najkvalitetnijih proizvoda za satisfakciju naših kupaca, potičemo inovaciju, nagrađujemo rezultate i cijenimo ideje!